-->

PISO EXCLUSIÓN

Servizos:

O Piso de Acollida para persoas en risco de exclusión de CASCO. Un recurso aberto a persoas de calquera perfil, sen apoios sociais, desprotexidas e sen recursos económicos.Obxectivos:

Obviamente cada persoa é valorada de maneira individual. O programa está exposto para unha duración estimada de 9 meses nos que estas persoas terán unha contorna adecuada, toda a asesoría necesaria e poderán concentrarse en formarse, prosperar e evolucionar.Os obxectivos da estancia no piso pretenden ser:

— Recuperación hábitos saudables: De hixiene, alimenticios, fomento do coidado da saúde, regularización de tratamentos, rehabilitación cognitiva ou física, autonomía na realización de actividades cotiás, limpeza, correcto mantemento do fogar, etc.
— Recuperación formativa e social, na que se potenciará a adquisición de coñecementos suficientes, tanto xerais como nun oficio determinado.
— Paralelamente traballarase no ámbito social e psicolóxico por un equipo composto de traballadores cualificados nas devanditas áreas.
— Inserción laboral e/ou  autosuficiencia económica da persoa fomentando a súa independencia completa.
Horarios: 24 horas/día 365 días/ano. Teléfono de información: 881 92 39 08 / 698 18 88 96 E-mail: comicasco@hotmail.es / comicasco@gmail.com