-->

PRISIÓNS


O noso en traballo en prisións está enfocado principalmente a:

— Sesións de promoción da saúde e de revisións médicas periódicas.
— Información sobre VIH, realización de probas, prevención, avances médicos, novos tratamentos.
— Asesoría legal, tramitación de axudas, excarceracións, etc.
— Vinculacións para terceiros graos, cumprimentos de condena neste comité, traballos en beneficio da comunidade.  Destinado todo iso a unha inserción real.
— Contactos telefónicos, correspondencia e visitas a persoas que carecen de calquera tipo de relación ou apoio.
— Traballo conxunto con xulgados e tribunais certificando a existencia de enfermidades,  toxicomanías, etc. e actuación consecuente.
E-mail: comicasco@gmail.com